Benedensas

laat u steeds opnieuw verrassen

Benedensas

Ideaal om te wandelen is het gebied van de Slikken van de Heen en de Dintelse Gorzen. U wandelt er zo binnen via het bruggetje bij de sluizen van Benedensas. In dit voormalige getijdengebied aan de monding van de Steenbergsche Vliet grazen nu Schotse hooglanders en verwilderde shetlandpony’s en hoort u de zang van moerasvogels als de kleine karekiet. Diverse soorten watervogels vinden in dit gebied hun voedsel en de rijke vegetatie met zoet- en zoutminnende planten verrast de bezoekers steeds opnieuw. Voor wie het naadje van de kous wil weten organiseert Natuurmonumenten regelmatig excursies.

Cultuurhistorisch

De schutsluis in het sluizencomplex Benedensas (Beneden Sas) dateert al uit 1824. In 1884 werd naast de schutsluis een spuisluis aangelegd en tenslotte werd de schutsluis in 1913 flink uitgebreid. Het hele complex is zo uniek in Nederland, dat het als tweede waterbouwkundige bouwwerk op de monumentenlijst werd geplaatst. Monumentenzorg heeft het hele complex onder zijn hoede genomen en in de jaren zestig van de vorige eeuw bijgedragen aan de restauratie van het complex. Bij de sluiting van de Philipsdam zijn de sluizen buiten gebruik gesteld en rest alleen de cultuurhistorische waarde van het complex. Een ander stuk geschiedenis vertelt de Duitse bunker die hoewel ver van de kust gelegen, toch een stukje van de Atlantikwall was. In het voormalige schippershuis is nu huiskamerrestaurant Beneden Sas gevestigd.

Wandelen en fietsen

Benedensas is niet alleen een cultuurhistorisch monument, maar het is ook opgenomen in het netwerk van Brabantse Natuurpoorten als vertrekpunt van fiets- en wandelroutes in het omringende gebied. Bovendien kunt u hier in het seizoen met het fiets- en voetgangersveer naar Ooltgensplaat, Dinteloord en Heijningen (Dintelmond) varen. Zo ziet u de Krammer en het Volkerak weer op een geheel andere manier.